21 Nisan 2015 Salı

Pasif Meşrep

Bir silah kuşanır gibi

Kuşbakışı bakıyorum yüzüme

Çelik rengi bir zırh, donuk

Toprak rengi benler yayılıyor coğrafyama

Hüzünden öte bir kazancım yok

Beni açan, kapatan

Yaralayıp duran sözlerimden başka

Silahtan üryan

Taşıdığım bir anlam yok

Pasif meşrep bir mücadele

Kendime yürüdüğüm kendimle üşüdüğüm

Hiç var olmamışlığa ayak direyerek

Nereye kadar bu kaçış ölümden

Hiçbir bağını çözmeden düğümlenmişin

Damla damla sulamadan çölü

Bir nehir ikiye bölüyor ömrümü

Meşrebimin yüzde yirmisi Müslüman

Sen karşıya geç Rabbinle

Ah, dibe çekiyor beni yüzde seksen

Nereye kadar bu kaçış bir iş görmekten

Omuzlarım çöküyor anlamsızlığın yükünden

Ah, aranızda dolanıyorum var olmaya aday

Zırhlar kuşanıp, zırhlar dökünen

Ben, yüzde yirmi Müslüman

Yüzde seksen cesaret edemeyen.